PŘEDMĚT ČINNOSTI


    Firma je organizačně i profesně vybudována na zajištění inženýrské činnosti a realizace kompletních dodávek (IRP – inženýrsko-realizační práce) ocelových konstrukcí a technologií ve strojírenském a hutnickém průmyslu, provádění průmyslových staveb a realizace rozvodů průmyslového potrubí, vyhrazených plynových zařízení a vyhrazených zdvíhacích zařízení. Společnost současně provádí opravy a údržby technologických zařízení v průmyslových, hutních a koksárenských provozech. Rovněž zajišťuje dodávky a montáž systémů opláštění průmyslových objektů a hal.


        IRP Krejčí, s.r.o. 2009