IX. Realizace lešení

 • Závěsné lešení pro zajištění GO zauhlovacích cest v areálu Dolu Čs. armády, Dalkia Česká republika, a.s., divize Karviná, 2006
 • Realizace lešení k zásobníkům odpadní vody k provedení nátěru pro společnost LASON CZ, s.r.o., v areálu ČOV Jeseník, 2005, 2006
 • Realizace lešení k nádrži fenolčpavkové vody k provedení nátěrů pro firmu Ján Sušienka - LINOS, v areálu koksovna J. Šverma, Ostrava, 2004, 2006
 • Realizace lešení k odsávání spalin z žíhacích pecí pro firmu Ján Sušienka - LINOS, v areálu ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava - Kunčice, 2004
 • Realizace lešení k výsypkám na uhelné službě k provedení nátěrů pro firmu Ján Sušienka - LINOS, v areálu koksovna Svoboda, Ostrava, 2004
 • Realizace lešení k provedení izolace potrubní páry pro firmu - Milan Raiskub - RIMO, v areálu ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava - Kunčice, 2004
 • Realizace lešení při rekonstrukci brokového tryskače na slévárně, pro společnost WISTA s.r.o., areál ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava - Kunčice, 2004
 • Realizace lešení na akci "Obohacení větru VP č.2, TEMO s.r.o., areál ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava - Kunčice, 2004
 • Realizace lešení při obnově potrubí, areál Důl Armáda, 2004
 • Realizace lešení při opravě technologií v závodě Alukola, ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava - Kunčice, 2004
 • Realizace lešení při opravě technologie fenolčpavkové vody, Koksovna J.Šverma, 2004
 • Realizace lešení pro akci „Rekonstrukce těžní věže Alexandr“ v Ostravě-Kunčičkách pro společnost Colorspol, s. r. o., 2003
 • Realizace ochranného lešení z důvodu demolice stávajících budov v areálu Koksovna Svoboda Ostrava-Přívoz, pro společnost DEMONT SERVIS, s. r. o., 2003
 • Realizace lešení pro akci „Zateplení štítu obytného domu“ ul. Porubská, Ostrava-Poruba, 2002 – 2003
 • Realizace lešení pro akci „Zateplení obou průčelí a střechy obytného domu“ ul. Krasnoarmějců, Ostrava-Zábřeh, 2001
 • Realizace lešení pro akci „Zateplení štítu obytného domu“ ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh, 2001
        IRP Krejčí, s.r.o. 2009