VI. Opláštění průmyslových budov

  • Opláštění skladové haly v Jistebníku pro ISSM Production @ Business Cooperation s.r.o., 2009
  • Opláštění průmyslové peci na likvidaci pneumatik, HOKS INDUSTRY, a.s., Vratimov, 2009
  • Oprava části střešního pláště haly ocelárny – výměna trapézových plechů, závod 13 Ocelárna, ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava-Kunčice, 2001 – 2006
  • Opláštění skladu žáromateriálu, vč. provedení elektroinstalace a vytápění, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2005
  • Montáž kazetového opláštění, Hypermarket Tesco, subdodávka pro WAREX spol. s r.o., Subterra a.s., Metrostav a.s., Kralupy nad Vltavou, 2005
  • Výměna opláštění střechy a pozinkovaného plechu na hale ocelárny, ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava-Kunčice, 2004 - 2005
  • Dodávka a montáž 445 m2 opláštění dopravního mostu SO 05 – Alukola II, vč. zasklení oken polykarbonátem pro společnost REVIMONT, s. r. o., ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava-Kunčice, 2003
  • Provedení střední opravy mostu pásů a výměna opláštění trapéz. plechem na závodě 10 – Koksovna, NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava - Kunčice, 2002
  • Provádění oplechování stěn hal ocelárny, NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava - Kunčice, 1995-1999
  • Lokální oprava střešních plášťů hal ocelárny, NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava - Kunčice, 1994-1999
        IRP Krejčí, s.r.o. 2009