IV. Průmyslové potrubní rozvody

 • Výroba přírubového potrubí DN 300 PN 10, DN 400 PN 10, DN 150 PN 100, DN 600 PN 10, DN 250 PN 10 K+B armatury, s. r. o., investor VOKD, a. s., Ostrava, 2003 - 2009
 • Výměna části zkorodovaného potrubí DN 76, ArcelorMittal Ostrava a.s., Závod Válcovny plech Frýdek - Místek, 2009
 • Výroba a montáž klapy regulace tlaku v kalící peci č. 9, VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o., Ostrava, 2009
 • Oprava horkovodního potrubí., Oprava hlavního přírodního potrubí užitkové vody, Oprava přírodního vzduchového potrubí v závodě Válcovny plech Frýdek - Místek, ArcelorMittal Ostrava a.s., 2009
 • Likvidace potrubí plynu kalící pece pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., Ostrava - Kunčice, 2008
 • Montáž bezpečnostních systémů na potrubí plynu na kovářských pecích pro Siemens, s.r.o., v ArcelorMittal Ostrava, a.s., Ostrava - Kunčice, 2008
 • Výroba a usazení jímek kondenzátu topných plynů vč. přívodního potrubí v záv. 4 - Energetika, ArcelorMittal Ostrava, a.s., Ostrava - Kunčice, 2008
 • Oprava potrubí koksového plynu DN 500 na Slévárně, ArcelorMittal Ostrava, a.s., Ostrava - Kunčice, 2008
 • Opravy TS v horkovodních jímkách při provozních odstávkách v Ostravě, Dalkia ČR a.s., 2004 - 2008
 • Realizace potrubí odpadních vod na Aglomeraci jih, ArcelorMittal Ostrava, a.s., Ostrava - Kunčice, 2008
 • Opravy TS v horkovodních jímkách při letních odstávkách v Praze, TERMONTA Praha, a.s., 2007 - 2008
 • So Potrubní páry 0,45 MPa, DN 80 na Vysokých pecích, MITTAL STEEL Ostrava, a.s., Ostrava - Kunčice, 2007
 • Provedení oddělení kalových vod z chlazené strusky a spalin na tandemových pecích v hale ocelárny, závod 13 - Ocelárna MITTAL STEEL, a.s., Ostrava - Kunčice, 2007
 • Provedení přeložky parovodu DN 100, DN 200 na ul. Českobratrská, ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s., Ostrava, 2006
 • Realizace akce Izolace okujových jímek a okujových ploch - technologická část a potrubní řád DN 700, subdodávka pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. v areálu MITTAL STEEL, a.s., 2006
 • Opravy horkovodu 2xDN 700, ul. F.Formana, Ostrava - Jižní město, Dalkia Česká republika a.s., 2006
 • Instalace otopné soustavy ve výrobní hale závodu 16, MITTAL STEEL, a.s., Ostrava - Kunčice, 2006
 • Oprava potrubí hlavního řadu směsného plynu DN 2000, vč. jeho uložení závod 4 – Energetika, ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s., 2003, 2005
 • Kropení pánvové strusky v areálu Štěrkovny, VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., Ostrava - Kunčice, 2004
 • Oprava rozvodu CZ předizolovaným potrubím Fintherm v areálu ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava - Kunčice, 2004
 • Dodávka a montáž potrubního rozvodu hnědouhelného dehtu pro VP1 DN80, DN50, délka 160m, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2003
 • Úprava vodního hospodářství na licím stroji VPO subdodávka pro PSG-SILNICE A VLEČKY, a. s., investor VYSOKÉ PECE, Ostrava, a. s., 2001
 • Realizace horkovodní přípojky DN 250 pro obytný soubor Pekařka, Praha 8, předizolovaným potrubím Fin-Therm pro společnost Embudl, s. r. o., investor Pražská teplárenská, a. s., Praha, 2003
 • Přeložení parního potrubí DN 300 a DN 150 v kotelně areálu THOL, Pražská teplárenská, a. s., Praha, 2003
 • Dodávka a montáž potrubního rozvodu hnědouhelného dehtu pro VP2 DN 80 v délce 115 bm, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2002
 • Provedení horkovodní přípojky pro napojení objektu Ubytovny pro matky s dětmi a objektu fy Czech Plastici Production předizolovaným potrubím LOGSTOR ROR společnost TENZA, a. s., Dalkia Morava, a. s.
 • Výměna měřící tratě parovodu ve filtrační stanici v závodě Výtopna Mariánské Hory, Moravskoslezské teplárny,a. s., Ostrava, 2001
 • Výměna potrubí tlakové vody DN 300 v závodě 13 – Ocelárna, NOVÁ HUŤ, a. s., 2001
 • Výměna části hlavního řadu teplovodního topení předizolovaným potrubím ISOPLUS Teplárně Přívoz, Moravskoslezské teplárny, a. s., Ostrava, 2001
 • Dodávka a montáž potrubního rozvodu hnědouhelného dehtu DN 100, DN 80, v délce 790 bm, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s.,Ostrava-Kunčice, 2001
 • Výměna potrubí kondenzátu průměr 133 v délce 160 bm v závodě Výtopna Mariánské Hory, Moravskoslezské teplárny, a. s., Ostrava, 2001
 • Dodávka a montáž rozvodů potrubí pro ústřední vytápění kolejových cisteren, NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava-Kunčice, 1994
 • Výroba a montáž rozvodů potrubních pošt vč. OK potrubních mostů, NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava - Kunčice 1993-1998
        IRP Krejčí, s.r.o. 2009