I. Montáže, opravy a údržby strojírenských a hutních
technologických zařízení

 • Výroba a montáž podlahových dávkovacích uzávěrů (dvojklap) ve výrobních provozech ArcelorMittal Ostrava, a.s., 2007-2009
 • Dodávka a montáž, vč. provedení izolací, koksové dopravy při generální opravě Vysoké pece č.3, ArcelorMittal Ostrava, a.s., 2008
 • Oprava strojní části centrální granulace, závod Vysoké pece, ArcelorMittal Ostrava, a.s.,2008
 • Opravy technologických zařízení Nové štěrkovny, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2003 – 2008
 • Likvidace kovářských kalících pecí č. 28 a č.29, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. 2008
 • Konečná apretace odlitků, tj. odstranění zbytků formovacích směsí na provoze Slévárna, ArcelorMittal Ostrava, a.s., 2008 - 2009
 • Servis tribotechniky v závodě Koksovna, ArcelorMittal Ostrava, a.s., 2007 - 2008
 • Demontáž a zpětné montáže vč. úprav pracovišť pro výrobu vagónu ve výrobní hale, ŠKODA VAGONKA, a.s., Ostrava - Vítkovice 2007 - 2009
 • Oprava mechanických odlučovačů na K6 a K7 v Teplárně Čsl. armády, Dalkia Česká republika a.s., Divize Karviná, 2009
 • Demontáž OK potrubí při rekonstrukci kalící pece č. 9, VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o., Ostrava, 2009
 • Generální oprava tandemové pece č. 6, závod 13 – Ocelárna, ArcelorMittal Ostrava, a.s., 2008
 • Realizace plánovaných oprav technologických zařízení v nepřetržitém provozu, závod 13 Ocelárna, ArcelorMittal Ostrava, a.s. Ostrava-Kunčice, 2004 - 2008
 • Specializované opravy technologických zařízení na výrobu koksu – GO, SO třídících roštů, rezonančních sít, předdrtiče, drtiče, závod 10, Koksovna, ArcelorMittal Ostrava, a.s., Ostrava-Kunčice,
  1991 - 2008
 • Specializované opravy technologických zařízení ve výrobních provozech, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2001 – 2008
 • Oprava primárního odprášení při provádění střední opravy tandemové pece č.2, závod 13 Ocelárna, MITTAL STEEL Ostrava, a.s., Ostrava-Kunčice, 2007
 • Provádění renovací převáděcích válečků dopravních pásů, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2005, 2006
 • Realizace akce Suchý odsun prachu z elektro odlučovačů na aglomeraci sever, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2006
 • Generální oprava výklopníku paliva v Elektrárně Třebovice, divize Ostrava, Dalkia Česká republika, a. s.,, 2006
 • Instalace třídiče SANDVIK na jemné štěrkovně, Nová štěrkovna, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2005
 • Dodávka a montáž strojního zařízení na třídírně aglosměsi pro jeho separované ukládání na spékací pás aglomerace, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2005
 • Instalace detektorů plynu pro kontrolu spalování při ohřevu zásobníku pod výklopníky, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2005
 • Oprava technologického zařízení Nové štěrkovny, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2004 - 2005
 • Dodávka a montáž kropení pánvové strusky, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2004
 • Provádění specializovaných oprav a svářečských prací ve výrobní hale ocelárny, MITTAL STEEL Ostrava, a.s., Ostrava - Kunčice, 2004 - 2005
 • Provádění oprav a rekonstrukcí montážních podvozků vagonů, ČKD VAGONKA, a. s., Ostrava-Vítkovice, 2001 – 2005
 • Oprava technologického zařízení na centrální granulaci, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2002 - 2004
 • Generální oprava tandemové pece č. 6, závod 13 – Ocelárna, NOVÁ HUŤ, a. s., 2002
 • Montáž a zprovoznění výrobních zařízení a svářecích automatů pro výrobu vagónů ve výrobní hale 520, ČKD VAGONKA, a. s., Ostrava-Vítkovice, 2002 – 2005
 • Aplikace pulsních trysek Myrlen na zásobníky aglomerační směsi, vč. dodávky a montáže přívodního potrubí pro firmu Ing. Jan Moša, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2003
 • Generální oprava tandemové pece č. 4, závod 13 ocelárna, ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava-Kunčice, 2003
 • GO, SO zásobníků rudy, násypek a roštů pásové dopravy ocelárny, NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava-Kunčice, 1991 - 2000
 • GO, SO ochranných vík mezipávní - kontilití, NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava-Kunčice, 1993 - 1994
 • GO, SO licích, korýt. a ochranných vozů, NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava-Kunčice, 1991 - 1993
 • GO, SO zavážecích vozíků a ucpávaček Fe pro vysoké pece, NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava-Kunčice, 1991 - 1992
        IRP Krejčí, s.r.o. 2009