II. Výroba a montáže ocelových konstrukcí

 • Výroba a rekonstrukce přípravků pro výrobu osobních vagonů, ČKD VAGONKA, a. s.,Ostrava-Vítkovice, 2001 - 2009
 • Dodávka a montáž zábradlí a zábradelních svodidel na dálnicích a dálničních přivaděčích pro ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s., 2008 - 2009
 • Dodávka a montáž OK skladové haly v Jistebníku pro ISSM. Productin @ Business Cooperation s.r.o. , 2009
 • Výměna podlahových roštů nad splavňovacím kanálem odpadní vody na závodě Elektrárna Třebovice, Dalkia Česká republika, a.s. 2009
 • Výměna podlahových roštů pochůzích plošin a pro technologická zařízení, ArcelorMittal Ostrava, a.s., závod Válcovny Frýdek Místek, 2009
 • Oprava OK na parovod DN 700/25 vč. výměny rektifikačních šroubů, Moravská Ostrava, Dalkia Česká republika, a.s., 2009
 • Dodávka a montáž dělící stěny mezi výrobními halami D a E, ŠKODA VAGONKA, a.s., 2009
 • Oprava střech a opláštění hal ocelárny, závod 13-Ocelárna, ArcelorMittal Ostrava, a.s.,, Ostrava - Kunčice, 2008
 • Zastřešení hlubinných zásobníků paliva, Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná, 2007
 • Dodávka a montáž konstrukce vč. pohonu pro odhlučnění obráběcího centra ve výrobních prostorách ČKD Vagonky, a.s., Ostrava - Vítkovice STROJÍRNA TYC, s.r.o., 2007
 • Výroba a montáž OK vč. opláštění výrobní haly, Fa T. Janušík, Ostrava, 2007
 • Výroba a montáž OK tělocvičny - sportovně rekreačního centra v Kozlovicích pro firmu MORYS, s.r.o., 2007
 • Provedení odvětrání kabelového kanálu KB, závod 13 - Ocelárna, MITTAL STEEL, a.s.,, Ostrava - Kunčice, 2007
 • Dodávka a montáž prodloužení dráhy svař. automatu ESAB ve výrobní hale, ČKD VAGONKA, a.s. Ostrava - Vítkovice, 2007
 • Výroba výměníku W10 pro Montáže Přerov, a.s., 2007
 • Generální oprava kouřovodů K6 a K7 na TČA, Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná, 2007
 • Přístavba zámečnické dílny v areálu MVTZ, ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s., 2007
 • Havarijní oprava střech hal ocelárny, závod 13-Ocelárna, MITTAL STEEL, a.s.,, Ostrava - Kunčice, 2006-2007
 • Výroba a montáž plošiny 40t ve skladu Al. materiálu, ČKD VAGONKA a.s., Ostrava - Vítkovice, 2007
 • Rozšíření výrobní haly v areálu MVTZ, ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s., 2006
 • Oprava OK mostu pásového dopravníku, subdodávka pro SIPOSAN, s.r.o. koksovna Svoboda, 2006
 • Vybudování bočního vjezdu do výrobní haly, vč. dodávky a montáže rolovacích průmyslových vrat, ČKD VAGONKA, a.s. Ostrava - Vítkovice, 2006
 • Realizace akce Generální oprava zauhlovacích cest - most pásu č.5 v areálu Dolu Čs. armády, Dalkia Česká republika, a.s. divize Karviná, 2006
 • Realizace akce Izolace okujových jímek a okujových ploch - technologická část a potrubní řád DN 700, subdodávka pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. v areálu MITTAL STEEL, a.s., 2006
 • Oprava pochozích a pomocných plošin a výměna poškozených podlahových roštů mezi kótou +24m a +8m na kotlích v provozní budově v divizi Karviná Dalkia Česká republika, a.s., 2005, 2006
 • Oprava oken a OK plošin ve výrobní hale, ČKD VAGONKA a.s., Ostrava - Vítkovice, 2005
 • Výměna nosné OK horkovodu v divizi Karviná Dalkia Česká republika, a.s., 2005
 • Výroka a montáž OK plošin pro společnost Revimont s.r.o. Zinkovna ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava - Kunčice, 2005
 • Výroba chladičů dusíku, Tomášek SERVIS, s.r.o., 2005
 • Výroka OK plošin pro PSA Trnava, Revimont s.r.o., 2004
 • Výroba a montáž OK haly lakovny, subdodávka pro fy BESTON s.r.o. a GALATEK s.r.o. v areálu ŽOS Zvolen, 2004
 • Oprava stávajícího vyložení výsypek a přesypu přesýpací stanice zaúhlování, subdodávka pro firmu BELT PLAST, s.r.o., v areálu závodu 4 - Energetika, ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava - Kunčice, 2004, 2005, 2006
 • Dodávka a montáž zařízení pro dávkování vápna do aglomerační směsi, subdodávka - VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s., v areálu společnosti VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., Ostrava - Kunčice, 2004
 • Použití karbidového vápna na licím stroji – dodávka a montáž stavební a technologické části, vč. dodávky OK, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2003
 • Dodávka a montáž terasy pro restauraci Kotva, investor „Sdružení KOTVA“, Ostrava-Zábřeh, 2003
 • Montáž OK vestavby do stávající betonové haly pro firmu HOMOLA Alukola II v areálu ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava-Kunčice, 2003
 • Odstranění závad na ocelových konstrukcích přesypací věže č. 2 v areálu Teplárny Frýdek-Místek Dalkia Morava, a. s., 2003
 • Výměna rámů odvodňovacích zásobníků na centrální granulaci, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2003
 • Oprava betonové podlahy a ocelové konstrukce plošiny + 8,5 m a části cihlové zdi západní stěny spékárny, aglomerace sever, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., 2003
 • Dodávka a montáž 2 ks roletových vrat vč. úpravy OK stěny lakovny, ČKD VAGONKA, a. s., Ostrava-Vítkovice, 2002
 • Oprava oken uhelné věže na závodě 10 – Koksovna, NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava-Kunčice, 2002
 • Oprava kanalizační přípojky DN 200 ze struskové věže po kanalizační řád DN 400, divize Frýdek – Místek, Dalkia Morava, a. s., 2002
 • Oprava mostní konstrukce hlubinného zásobníku, divize Frýdek-Místek, Dalkia Morava, a. s., 2002
 • Provedení střední opravy mostu pásů a výměna opláštění trapéz. plechem na závodě 10 – Koksovna, NOVÁ HUŤ, a. s., 2002
 • Dodávka a montáž 8 ks roletových vrat a úprava čelní stěny pro montáž vrat ve výrobní hale, ČKD VAGONKA, a. s., Ostrava-Vítkovice, 2001
 • Dodávka a montáž OK pro svařovací stroj Esab ve výrobní hale ČKD VAGONKA, a. s., Ostrava-Vítkovice, 2001
 • Oprava OK plošin + 8,5 m na spékárně aglomerace sever, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., 2001
 • Dodávka a montáž OK, vodního hospodářství a šnekové dopravy pro dávkování vápna na aglomeraci, VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., Ostrava-Kunčice, 2000
 • Úprava plošiny + 5,2 m a potrubí odsávání prachu z pracovních plošin pro pánvovou pec ZPO 3, ocelárna, NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava-Kunčice, 1999
 • Dodávka a montáž základnových stanic, Český mobil, Ericsson, oblast Ostravy, 1999
 • Demolice a úprava plošiny + 8,5 m / 330 t v hale ocelárny, NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava-Kunčice, 1998
 • Montáž OK střechy světlíku při provádění odprášení tandemové pece č. 2, ocelárna, NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava-Kunčice, 1998
 • Montáž strojně-technologické části aerace na hale kontilití NH - nucené chlazení chladníků, NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava-Kunčice, 1995-1996
 • Výstavba skladu materiálu a montáž technologie, Prefa Sučany, 1993
 • Montáž vertikální usazovací nádrže vč. lamelové vestavby, zařízení stírání oleje a montáž trolejového vedení na kontilití, NOVÁ HUŤ a.s., 1993
 • Montáž technologického zařízení čerpací stanice vodního hospodářství na kontilití, NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava-Kunčice,1993
 • Montáž OK při rekonstrukci potahování žel. vozů vč. zkrápění a rozvodu vody, NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava-Kunčice, provoz 121, 1991
 • Generální oprava olejového hospodářství, NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava-Kunčice, záv. 4, 1993
 • Generální oprava chladících věží, Biocel Paskov, 1993
 • Výstavba čističky odpadních vod Státní statek Zábiedovo, 1992
 • Generální oprava formovací techniky, Panelárna Žilina, 1992
 • Modernizace výrobních linek AC hospodářství, LSH Porobeton, Ostrava-Třebovice, 1992
 • Modernizace výrobních zařízení a montáž technologie, hliníkárna Závody SNP, Žiar nad Hronom, 1992
 • Montáž OK a železobetónových stužicích obvodových prvků základní školy, ZŠ, Bratislava, 1992
 • Montáže plavajících garáží pro lodě Bratislava a Komárno, 1992
 • Montáž technologie plovoucích dopravních tras, Krpelany, 1992
 • Montáž potrubních mostů, provozního potrubí, kabelových lávek a vzduchotechnického zařízení, Chemiceluóza Žilina, 1991
 • Výroba a montáž OK skladů materiálu a regálových systémů Ferona Žilina, 1991
 • Montáž pásových dopravníků, zásobníků štěrku a montáž skluzů Štěrkovna Šala, 1991
        IRP Krejčí, s.r.o. 2009