VIII. Montáže zateplovacích
systémů budov a provádění staveb

 • Oprava oplocení betonovými dílci, DALKIA Česká republika, a.s., divize Karviná 2007
 • Přístavba zámečnické dílny v areálu MVTZ, ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s., 2007
 • Generální oprava střechy haly ocelárny, závod 13-Ocelárna, MITTAL STEEL, a.s.,, Ostrava - Kunčice, 2007
 • Rozšíření výrobní haly v areálu MVTZ, ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s., 2006
 • Vybudování bočního vjezdu do výrobní haly, vč. dodávky a montáže rolovacích průmyslových vrat, ČKD VAGONKA, a.s. Ostrava - Vítkovice, 2006
 • Stavební úpravy pro zřízení "Spisovny a archívu", ČKD VAGONKA, a.s., Ostrava - Vítkovice, 2004
 • Oprava stěn budovy mlýnice koksu JRH, VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., Ostrava - Kunčice, 2004
 • Zateplení štítu obytného domu systémem BAUMIT, ul. Jičínská, Ostrava-Výškovice, 2004
 • Zateplení štítu obytného domu systémem TERRANOVA, ul. Jičínská, Ostrava-Výškovice, 2003
 • Oprava patek zauhlovacího pásu v divizi Frýdek-Místek, Dalkia Morava, a.s., 2002
 • Oprava propadu kanálu SRT ul. Lužická, Ostrava-Výškovice, ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Ostrava, a.s., 2003
 • Zateplení štítu obytného domu systémem STOMIX, ul.Porubská, Ostrava-Poruba, 2002
 • Oprava kanalizační přípojky DN 200 ze struskové věže po kanalizační řád DN 400, divize Frýdek – Místek, Dalkia Morava, a. s., 2002
 • Úprava vodního hospodářství na licím stroji VPO subdodávka pro PSG-Silnice a vlečky, a. s., investor VYSOKÉ PECE, Ostrava, a. s., 2001
 • Zateplení štítu obytného domu systémem LAFARGE PAREX 2001, ul. Větrná, Ostrava-Poruba, 2001
 • Zateplení štítů obytných domů systémem TERRANOVA, ul. Jiříkovského a ul. Podgorného, Ostrava-Dubina, 2001
 • Zateplení obou průčelí a střechy obytného domu systémem TERRANOVA, ul.Krásnoarmějců, Ostrava-Zábřeh, 2001
 • Zateplení štítu obytného domu systémem KC THERM, ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh, 2001
 • Oprava odpadní kanalizace v Teplárně Frýdek – Místek, Moravskoslezské teplárny, a. s., 2001
 • Zateplení štítu obytného domu systémem BAUMIT, ul. Jičínská, Ostrava-Výškovice, 2000
 • Zateplení štítu obytného domu systémem BAUMIT, ul. Četyny, Ostrava-Bělský les, 2000
        IRP Krejčí, s.r.o. 2009