Projekt OP LZZ

Zvýšení adaptibility zaměstnanců společnosti IRP Krejčí, s.r.o.
pomocí efektivního vzděláváníNázev projektu:  Zvýšení adaptibility zaměstnanců společnosti IRP Krejčí, s.r.o. pomocí efektivního vzdělávání
Registrační číslo projektu:  CZ.1.04/1.1.02/35.01629


Započetí realizace projektu firmy IRP Krejčí, s.r.o. proběhlo dne 1.12.2010.
Ukončení realizace projektu firmy IRP Krejčí, s.r.o. proběhlo dne 30.11.2012.

   Dne 9.2.2011 proběhlo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. V rámci stanovené lhůty jsme obdrželi jednu nabídku od společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING, která byla posouzená a vyhodnocená jako vyhovující a s dodavatelem byla 25.3.2011 podepsaná smlouva. První školení proběhlo v dubnu 2011 a pokračovalo průběžně až do října 2012. Celkem jsme proškolili dvacet témat rozdělených do jednotlivých klíčových aktivit a do procesu výuky bylo zapojeno celkem 65 zaměstnanců.

   Kurzy svým zaměřením a rozsahem reagovaly na vzdělávací potřeby cílové skupiny. Výuka probíhala interaktivním způsobem, což podpořilo snazší osvojení dané problematiky. Díky projektu měli zaměstnanci možnost podpořit svůj osobní i profesní rozvoj a aplikací získaných znalostí v praxi přispívají také k udržení a rozvoji stávající pozice firmy na trhu.


Vzdělávání bylo rozděleno do následujících oblastí:

Vzdělávání středního a nižšího managementu

 • Asertivní jednání
 • Stres management
 • Základy ochrany životního prostředí
 • Delegování
 • Efektivní rozhodování a řešení problémů
 • Komunikační dovednosti
 • Manažerské techniky pro vedoucí, rovné příležitosti

Vzdělávání pracovníků výroby

 • Asertivní jednání
 • Základy ochrany životního prostředí
 • Komunikační dovednosti
 • Kvalifikace postupu svařování (metoda D-G2)
 • Kvalifikace postupu svařování (metoda 141)

Vzdělávání ostatních THP

 • Základy ochrany životního prostředí
 • Asertivní jednání
 • Komunikační dovednosti
 • Základy vedení lidí, rovné příležitosti
 • Motivace zaměstnanců
 • Efektivní mistr
 • Kvalifikace postupu svařování (metoda 111)
 • Kvalifikace postupu svařování (metoda 135)

PC vzdělávání

 • MS Excel
 • MS Excel pro středně pokročilé
 • MS Excel pro pokročilé
 • MS Office

Jazykové vzdělávání

 • Anglický jazykProjekt byl spolufinancován z fondu Evropské unie.


esf eu    projekt OP LZZ     podporujeme budoucnost

        IRP Krejčí, s.r.o. 2009